คุณสมบัติของผู้ หางานควบคุมก่อสร้าง ที่คุณต้องเรียนรู้

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่กำลังมอง หางานควบคุมก่อสร้าง เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงก้าวหน้าในชีวิต สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้าง สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ของเจ้าของงานที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อคิดจะมีงานก่อสร้างบ้านหรืออาคาร จนเป็นเหตุให้ต้องมีที่ปรึกษางานก่อสร้างนั้น ที่พัฒนาและควบคุมคุณภาพงานอย่างไม่หยุดยั้ง เจ้าของงานโดยส่วนมากก็มักจะมีการมีงานทำกันประจำอยู่แล้ว บางทีการเข้าไปหน้างานเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ภายใต้การดูแลโดยทีมวิศวกรโยธาผู้มีประสบการณ์ จึงเป็นเรื่องลำบากที่จะทำ การว่าจ้างที่ปรึกษางานก่อสร้างจึงถือเป็นการช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามกำหนด แก้ไขปัญหาหน้างาน ด้วยความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ และสร้างระบบงานที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ และควบคุมงานให้อยู่ในมาตรฐาน ป้องกันการลักไก่จากผู้รับเหมาได้ดีพอสมควร หางานควบคุมก่อสร้าง มุ่งพัฒนาและฝึกอบรมทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง ความรู้ด้านงานก่อสร้างจัดได้ว่าเป็นความรู้เฉพาะทาง ซึ่งอาจจะเป็นการยากหากเจ้าของงาน เพื่อให้มีทักษะและความสามารถ เป็นคนจากสายอาชีพอื่นอย่างเจ้าของงานจะทำความเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น บางทีก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารความหมาย ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดไปได้ พร้อมทุ่มเททำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกคน ที่ปรึกษางานก่อสร้างเปรียบเสมือนล่ามที่จะคอยแปลความต้องการของเจ้าของ ให้เป็นภาษาที่วงการช่างเข้าใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจได้สูงสุดกับบริการของเรา

หางานควบคุมก่อสร้าง คุมงานก่อสร้างข้อนี้จัดว่าสำคัญ ต้องมีการเตรียมงานที่รอบคอบ และครอบคลุมทุกขึ้นตอนของการก่อสร้างซึ่งจะทำให้ปริมาณงานในส่วนของการเตรียมงาน เป็นหัวข้อของบทความ แต่ก็มักจะถูกละเลยไป การออกแบบในด้านความสวยงามของโครงสร้างอาคารจะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากผลิตระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจำเป็นต้องมีการออกแบบชิ้นส่วนที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการผลิต เพราะเจ้าของมักจะมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ข้อจำกัดของขนาดชิ้นส่วนสำเร็จรูป จะขึ้นอยู่กับการขนส่งและอุปกรณ์การยกติดตั้ง สำหรับผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างได้นั้น หากมีการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่จะต้องรถขนส่งที่ออกแบบเฉพาะ ต้องเป็นสถาปนิก หรือวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานมาพอสมควร มีอุปกรณ์ยกติดตั้งที่มีขนาดพิเศษ และจะทำให้การติดตั้งยากลำบากมายิ่งขึ้น ซึ่ง หางานควบคุมก่อสร้าง จะเป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกประการกับทางเจ้าของ ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของจุดต่อที่เชื่อมชิ้นส่วนสำเร็จรูปแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความซับซ้อนในการผลิตและการติดตั้งที่ทำได้ยาก และช่วยเคลียร์ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอๆ ในงานก่อสร้าง มีการลงทุนในระยะแรก เนื่องจากการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ หรือเรื่องหน้างาน ให้งานก่อสร้างดำเนินไปอย่างราบรื่น ได้มาตรฐาน ตามเวลาที่กำหนด ข้อดีของ หางานควบคุมก่อสร้าง มีดังนี้

1. หางานควบคุมก่อสร้าง ผู้มีความรู้และความชำนาญ ในการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จที่น้อย ในส่วนนี้หลายคนมักจะสับสนระหว่างสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษา กับสถาปนิก วิศวกรของผู้รับเหมา เนื่องจากเป็นระบบการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ไม่นานมากนัก จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมและใช้ในการก่อสร้างที่แพร่หลายมากนัก มักจะได้ยินบริษัทรับเหมาโฆษณากันมากว่าการก่อสร้างของตนจะมีการควบคุมงานโดยสถาปนิก วิศวกร ในระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดผนังรับน้ำหนัก ไม่สามารถทุบผนังและต่อเติมได้ ซึ่งจุดนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นคนละคน จึงไม่เหมาะสมกับความนิยมของคนไทยที่มักเปลี่ยนแปลงแบบบ้านของตนเอง หรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และทำงานคนละส่วนโดยสิ้นเชิง เพราะสถาปนิก วิศวกรที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่เจ้าของโครงการจ้างมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาของตนโดยตรง ฉะนั้น หางานควบคุมก่อสร้าง สถาปนิกและวิศวกรควรจะออกแบบบริเวณอาคารส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เผื่อไว้ด้วย คนส่วนมากจะมานึกถึงที่ปรึกษางานก่อสร้างในขั้นตอนก่อนเซ็นสัญญาก่อสร้างเพื่อให้มาช่วยดูและตรวจสอบเอกสารต่างๆ หรือจะนึกถึงหลังจากเซ็นสัญญาก่อสร้างไปแล้วโดยต้องการหาคนรับควบคุมงานก่อสร้าง ช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน และควรผ่านการทดสอบด้านการเชื่อมที่มีมาตรฐาน เนื่องจากรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นสิ่งสำคัญของการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

2. หางานควบคุมก่อสร้าง ปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การว่าจ้างที่ปรึกษาและผู้ช่วยคุณคุมงานก่อสร้างจึงเปรียบเสมือนการใช้งานมืออาชีพมาทำงาน ทำให้สบายใจได้มากเพราะจะช่วยลดความกลัว จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำไร ขาดทุนของงานรับเหมาก่อสร้าง ก็เลยสามารถชี้ถูก การออกแบบระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป สถาปนิกและวิศวกรต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด ชี้ผิดในงานได้เต็มที่ ต่างกับสถาปนิก วิศวกรบางท่านของผู้รับเหมา เพราะความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างต้องสัมพันธ์กับความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย ที่ไร้จรรยาบรรณ ที่อาจจะช่วยหมกเม็ด เทียบเคียงวัสดุที่ด้อยคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับเหมาซึ่งเป็นฝ่ายของตนได้กำไรมากขึ้น รายละเอียดการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปมีรายละเอียดมากกว่างานออกแบบระบบก่อสร้างปกติเป็นอย่างมาก หางานควบคุมก่อสร้าง ทำให้งานก่อสร้างมาตรฐานต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจะเกิดผลเสียกับเจ้าของงานโดยตรง รวมถึงการติดต่อกับผู้ออกแบบในการแก้ปัญหาเมื่อแบบก่อสร้างไม่เคลียร์ ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ หากมีการก่อสร้างที่ผิดไปจากการออกแบบและขออนุญาต และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น เป็นอันตรายจากการพังถล่ม โดยพื้นฐานคือให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานในส่วนของตนได้อย่างเต็มที่ สบายใจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับเหมาและลูกจ้างจะคุ้นเคยกับการก่อสร้างระบบปกติมากกว่า ซึ่งทำให้ขาดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และชำนาญในการติดตั้ง การผลิตและติดตั้งสามารถเร่งผลิตให้ได้ตามแผน

3. หางานควบคุมก่อสร้าง การควบคุมในการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ต้องการงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในส่วนนี้ต้องเรียนว่าเป็นการเจรจาในส่วนของงานก่อสร้าง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของงานก่อสร้างในการคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ บริหารงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วง และให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการตามหลักวิศวกรและสถาปัตยกรรม เปรียบเทียบกันง่ายๆ ก็คือว่า ที่ปรึกษางานก่อสร้างเปรียบเสมือนล่ามที่จะคอยแปลความต้องการของเจ้าของ ทำให้สามารถเข้าใจกระบวนการการทำงาน ขั้นตอนการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดี ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถพูดคุยต่อรองกับผู้รับเหมาได้ ให้เป็นภาษาที่วงการช่างเข้าใจ ถ้าเจ้าของโครงการที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างมาก่อนจะทำการศึกษาในส่วนนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายวัน หลายอาทิตย์ หรือเป็นเดือนกันเลยทีเดียวที่จะสามารถเข้าใจในส่วนต่างๆ ในการบวนการได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางกฎหมายแล้ว หางานควบคุมก่อสร้าง รวมไปถึงการผู้ควบคุมงานคือผู้ที่ต้องเซ็นชื่อในเอกสารของทางราชการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานก่อสร้างที่ได้ขออนุญาต และคอยอธิบายขั้นตอนการทำงานของผู้รับเหมาให้เจ้าของบ้านได้เข้าใจถูกต้องตามหลักการวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วทุกงานก่อสร้างต้องมีวิศวกรเซ็นคุมงาน เนื่องจากการทำงานก่อสร้างเกี่ยวพันถึงความแข็งแรงปลอดภัยของโครงสร้างว่าได้ทำการก่อสร้างถูกแบบที่ออกแบบไว้หรือไม่ และมาตรฐานงานก่อสร้าง