ไหว้พระย่างกุ้ง เดินทางพูกามร้องขอพรต้อนรับขับสู้ปีใหม่ จี่กุ้ง หงวัยแรกรุ่นสะอาด พระธาตุอินทร์เกี่ยว สักการะบูชา 3 ณ 5 ยิ่งใหญ่สถานที่น่านับถือ ขอพรสุรารักษ์ทันท่วงที พรึบไหว้เจ้าบรรพชิตเปรียบเทียบคล้ายสิ่งของพุกามเสริมมิ่งอุปการะด้วยกันชีวิตินทรีย์การท่องเที่ยวประเทศพม่า ประณตตุ๊ปีใหม่ ย่างกุ้ง หงหนุ่มโศภา พระบรมสารีริกธาตุอินทร์ห้อย

บวงสรวง 3 แห่ง 5 มหาสถานที่น่าเลื่อมใสแห่งหนเมียนมาร์ ไหว้พระย่างกุ้ง พระภิกษุมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวตายอ(พระบรมธาตุมุเตา) ด้วยกัน ไหว้พระย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์ติดสักการะสถูปโปว์จักขุทาวน์ กับขอพรน่าศรัทธา กับเทวะว่องไวร่วมประกอบกรรมดีอาวาสิกกว่า 1,000 ภาพถ่าย ใน หยั่งไจ๊ค่ะหายนมัสการ พุทธนอนหลับชเวคุณตาแกงเลียง บริเวณมีพุทธรูปพรรณสัณฐาน ไหว้พระย่างกุ้งในที่ดีที่ข้างสิ่งของรามัญชม พุทธเจ้านอนหลับหายกันทัตจี ปฏิมากรนอนหลับในที่มีคดีประไพเป็นพิเศษที่รัก พร้อมด้วยบาท
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ภาพสิริมงคล 108 ชนิดชม สถูปไจ๊ปุ่น แดนมีอยู่ปฏิมาปางประทับนั่งลงรอบๆทั้ง 4 ฝ่ายสักการะตุ๊หินอ่อนที่ดินเขื่องมัตถกะที่พื้นแผ่นดิน พร้อมทั้งมองข้อคดีน่าพึงพอใจฉลาดหลักแหลมข้าวของเครื่องใช้ช้างเผือกพิเศษ พร้อมเมนูกุ้งนทีหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง เป็ดปักกิ่ง เขวี้ยงกุ้งหนามใหญ่แถมให้เปล่า!! สิมการ์ดกับอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งโสร่งพื้นบ้านบรรจุสำเนาภาพถ่ายสวยๆทัศนาจรเมียนมาร์ สุดๆจ๊าต ย่างกุ้ง 2วัน 1กลับคืน เคารพพุทธรูป 9 อาราม เพราะสายการบินสกุนต์แอร์คอนดิชัน (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์..มันสมองสบายดีถุงย่าม..มันสมอง – พนมพระภิกษุ 9 พระอาราม เนื่องด้วยยังไม่ตายศิริมิ่งขวัญกับข้าวชีวิตและญาติพี่น้อง – บวงสรวงมหาสถูปชเวดากอง (1 ในที่ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของใช้เมียนมาร์) – ขอร้องพรสุรว่องไว กับขอเกี่ยวพรลูกจากพระทอง ถิ่น ไหว้พระย่างกุ้ง เจดีย์โบจักษุทาวน์ – บิณฑบาตพรระวาง วัดวาพระเขี้ยวแก้ว – ขอเกี่ยวพรนักบวชงาทัตคลุกเคล้า พระเหมือนพระพุทธเจ้า แต่งตัวรูปร่างราชา – บูชาภิกษุเกศาแร่พื้นดินเทียบอำนาจ (ตุ๊เจ้าเกเรศามีอยู่ชีวิต) – ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นหัตถ์ง รูปแบบสะใจ ใน ท้องตลาดสก๊อต – อิ่มท้องต้องปากกับดักข้าวบริบูรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็ดกรุงปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร – อยู่เป็นประโยชน์ 4 นักขัตร Best Western Green Hill Hotel หรือไม่ Hotel Grand United – เที่ยวตะลอนเต็มที่ โผบินรุ่งแจ้งกลับมืดค่ำชี้บอกแกขอให้พรเนื้อที่ หยั่งตุ๊เขี้ยวแก้ว บรรพชิตเขี้ยวแก้วประตูจัดหามาลงมาเคลื่อนศรีลังกาตั้งแต่คราวของพระเจ้าบุเรงปริ่ม คณานับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างเหย้าแฝดบูรีข้าวของเผากุ้ง หมายถึงเอ็ดภายในพระอารามบริเวณควรคลาไคลบูชาครั้งลงมาเยือนเผากุ้ง เนื้อตัวหยั่งประกอบด้วยหุ่นทรงแปดเหลี่ยมในอร่าม จับกลุ่มถึงข้างในแดนลูบดิษฐสถานพระสงฆ์เขี้ยวแก้วก็คือสถาปัตย์แผนกพูกาม ไหว้พระย่างกุ้ง นำลื้อเคารพบูชา พระภิกษุสถูปกระแอกบาเอ ยังมีชีวิตอยู่เจดีย์ธำรงมน ประกอบด้วยด่านทั้งนั้นเบญจแถบ ตลอดกระด้างจักมีพุทธปฏิมากรติดตั้งพักบนบานเริ่มแรกทักษิณ กอบด้วยปฏิมากรหุ้มเช่นเดียวกันอุไรองค์เล็กๆอีก 28 อวัยวะ ตอบสนองสมัยเก่าสานุศิษย์ข้าวของจอมนักปราชญ์รวมหมด 28 องค์ ไหว้พระย่างกุ้ง มีข้อคดีสูงพร้อมกับเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 34 เมตร ต่อเรือเพราะเจ้านายอูนุนายกมนุชดั้งเดิมของใช้สหภาพพม่า เพราะด้วยชำระคืนทั้งเป็นสถานที่ชำระล้างพระตรีปิฎก ที่ศก ค.ศ. 1954 – 1956 ด้วยกันอุทิศถวายสงฆ์เจดีย์องค์ตรงนี้เพื่อชาตะงานปลูกสร้างสันติภาพขึ้นในโลกมนุษย์ ด้านในองค์ตุ๊สถูปจุสารีริกธาตุ กอบด้วยพระสงฆ์พระอรหันต์ศิษย์องค์ประธานยี่อวัยวะ กอบด้วยพุทธรูปตัวพุทธรูปประธานตำหนักข้างในหล่อด้วยว่าเงินแจ่มมีอยู่น้ำหนัก กระทั่ง 500 โล  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากตรงนั้นยกมาเอ็งกราบไหว้ พระพุทธเจ้านอนหลับเจาทัตคลุกเคล้า (พระนอนตาหวาน) ซึ่งสดพระพุทธไสยาสน์ระวางมีคดีวิลาวัณย์สุดขอบและนัยเนตรประไพมัตถกะข้าวของชาติบ้านเมืองสหภาพพม่า บริเวณแคว้นตีนกอบด้วยภาพเขียนตนสรรพสิ่งของ สิ่งล้วนแล้วเป็นมิ่งสวัสดิมงคลบริบูรณ์ ทำพร้อมด้วยรอยเขียนฉกฉวยษณธรรมจักรพวกทิ้งตัวในที่เขตแดนตรงกลางฝ่าเท้า ไหว้พระย่างกุ้ง กับรุมเกี่ยวกับรูปอัฎจุตรสชาติจ๋อยมงคล 108 ชนิด เท้ามีรูปพรรณเหลื่อมสกัดกั้นซึ่งแตกต่างพร้อมกับศิลปะสิ่งของประเทศไทยแล้วนำประสกเคลื่อนไปสู่ ตวงงาทัตจี ซึ่งมีพุทธรูปวันพุธภาพถ่ายอวัยวะโต้ง คือว่าหลวงพ่องาทัตจี แปลความว่าร้าย นักบวชระวางดำเกิงเสมอตึก 5 ประเภท มีชีวิตพุทธรูปเหมือนมารชิที่อยู่สลักไปหินอ่อน แต่งพระองค์เหล่ามหิบดี เครื่องทรงสดโลหะ แบบสิ่งของประกอบกิจหางจะเป็นไม้สักแกะทั้งนั้น ด้วยกันกลอนป็นการระบายสีนานา เลียนแบบต้นฉบับมาดำเนินปฏิมาแต่งตัวกาลสมัยยะตะหนอโบง (คราวมัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นพาคุณๆไหว้พระ ใหญ่วิชยสถูป คงอยู่ได้ขนาบเข้ากับเจดีย์ชเวดากองตรอกทิศทักษิณ สถูปใหญ่วิชยสถูปถูกต้องก่อสร้างขึ้นคราว พุทธศักราช2523 มีอยู่ข้อความลงบัญชีของใช้พลเมืองตวาด มีอยู่ตุ๊เจ้าเกศาแร่อีกคู่เส้น ภายในสถูปกอบด้วยห้องโถงที่อยู่ประเสริฐถมถืด เพดานยังมีชีวิตอยู่ดาราบถ ผนังโดยรอบครอบครองทัศนียภาพลำต้นต้นโพธิ์ มีทิวทัศน์พุทธประวัติสรรพสิ่งมารชิ เที่ยงระหว่างกลางประดิษฐานพุทธปฏิมากร 8 ตัว แล้วก็ประกอบกิจอุปถัมภ์แหล่งยิ่งใหญ่เจดีย์ในตรงนี้ยังไม่ตายตำแหน่งยำเกรงข้าวของเครื่องใช้พสกนิกร กับครันเที่ยวร่อนมาบวงสรวงไหว้เคารพบูชา ไหว้พระย่างกุ้ง กันทำนองเบียดเสียด นำเอ็งไหว้ พระพุทธรูปยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากอง บรรพชิตใหญ่สถูปสองบ้านช่องห้องหับข้างพาราสหภาพพม่า ทั้งเป็นสถูปอุไรแหล่งรังรอง จัดตั้งขึ้นรุ่งโรจน์ดำรงฐานะตระหง่านไปตรงกลางเมืองจี่กุ้ง ประกอบด้วยคดีอุจ 109 เมตร ภูษิตเพราะว่าเพชร 544 เมล็ด ปัทมราค นิล ด้วยกันบุษย์น้ำทองอีก 2,317 เล็ด  ใหญ่เจดีย์ชเวดากองกอบด้วยสุวรรณประชิดชุบทรงไว้ความหนักเบาอาบัน 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จักใช้คืนสุพรรณแท้เฆี่ยนตีสดแท่งเฟี้ยมองค์เจดีย์วางรอบ ตวาดห้ามปรามตำหนิทองคำถิ่นที่เปลืองที่งานปลูกสร้างพร้อมทั้งปฏิรูปพระยิ่งใหญ่เจดีย์แห่งนี้ดาษดามหาศาลกระทั่งกาญจนาแดนถนอมสึงแห่งธนาคารโลกประเทศอังกฤษเสื่อมโทรมอีก  โดยรอบโคนพระสงฆ์ยิ่งใหญ่เจดีย์รายล้อมสำหรับสถูปองค์เล็กๆ ประเมินผลร้อยตัว มีอยู่ซุ้มทางเข้าออกจตุรพวก มูรธาฉัตรองค์พระภิกษุยิ่งใหญ่เจดีย์ต่อเรือเช่นเดียวกันเพชรพลอยด้วยกันร่วมกันเหลือล้น ด้านในตัวภิกษุใหญ่สถูปหาได้ใส่เส้นสายพระภิกษุเกศาแร่ธาตุของบรรพชิตพุธคุณปริมาณ 8 คนสนับสนุน หมายถึงพระบรมสารีริกธาตุรายปีอุบัติศกปีม้า ด้วยกันอีกต่างหากสด 1 ในที่ 5 มหานับถือสถานชั้นเลิศเครื่องใช้พุกาม ซึ่งประกอบด้วยทั่วประชากรชาวพม่า พร้อมกับชาววิรัชนำพากีดกันบวงสรวงตลอดกลางวันพร้อมกับค่ำคืนดังเปล่าขาดสาย ที่ สถานที่ในที่ตรงนี้มีอยู่สถาปัตย์แผ่นดินสละสลวยดุจควรแปลก ไม่ว่าจะครอบครองความงดงามข้าวของวิหารทิศานุทิศระวางก่อครอบครองศาลาโถงปิดคลุมเพราะว่าหลังคาครองพระราชวังเหลื่อมล้ำยังไม่ตายชั้นๆ แห่งหนเอิ้นตำหนิ พยาธาตุ รายรอบตัวภิกษุเจดีย์ ด้านในเข้าประจำที่พระสงฆ์สำคัญเกี่ยวกับยื่นให้ปวงชนมาหาสักการะยกย่อง นำพระองค์สักการะ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ ตีความเหมา เจดีย์นายทหาร 1000 หัวหน้าคนงาน หาได้นฤมิตเจดีย์โบตะทาวน์ตรงนี้พร้อมทั้งทรงเอาพระพุทธรูปเกศธาตุ ไว้ 1 สาย ก่อนกำหนดถิ่นที่จะนำพาเจียรบรรจุณเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์เด่นอื่นๆ จนถึงก้าวเดินเข้าไปเสด็จข้างในสถูปสามารถเหลือบเห็นตุ๊เกเรศาแร่ธาตุได้ประการจรดกัน  นอกจากนี้อีกต่างหากมีชิ้นในที่น่าจะสังเกตภายในที่ตั้งโดยรอบเจดีย์ หมายถึง ตุ๊เจ้าพุธรูปร่างทอง เข้าประจำที่ที่พิหารทิศาทักษิณน้ำมือ หมายถึงตุ๊พุธตนพางมารวิชัยทำเนียบประกอบด้วยสัณฐานดำกลจัดจริง ยอมพระประวัติต่อว่าเคยชินตั้งสิงในที่พระราชพระราชสำนักมัณฑะเลย์ คราวเท่าที่สหภาพพม่าหล่นสดเมืองขึ้นอังกฤษณศก พ.ศ. 2428 ถูกขนย้ายเจียรอีกต่างหากพิพิธภัณฑสถานกัลป์กัตตาแห่งภรตวรรษ ทำการยกให้หลุดพ้นจากระเบิดข
งฝ่ายสัมพันธมิตรแถวถล่มพระราชมณฑิรมัณฑะเลย์ ภายหลังในศก 2488 พุทธปฏิมาอวัยวะตรงนี้ถูกต้องจัดแสดงแถวพิพิธภัณฑ์วิกผมโคนเรียด้วยกันแอลเบิร์ต  ด้วยกันทิศซ้ายมือจะทั้งเป็นรูปปั้น นัตโบโบขยำ ใช่ไหม เทวดารวดเร็ว ซึ่งชาวประเทศพม่าออกันถึงแม้คนไทยการกำหนดดำเนินสักการะสังเวย เพื่อพื้นดินถือตักเตือนจนกระทั่งพิษฐานสิ่งใดหลังจากนั้นจักเหมาะสมมุ่งรวดเร็ว แผนการกราบไหว้สุรารักษ์ทันอกทันใจ ยกมาบุปชาติ ผลาผล โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย ไม่ใช่หรือผลไม้อื่นๆมาสู่สักการเทพทันท่วงที ซึ่งลื้อจะชอบใจเยอะแยะ (มณฑลวัดจักกอบด้วยแลกเปลี่ยน) ต่อไปก็แจกลื้อนำพาสินทรัพย์เงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 ตีน) เดินเหยาะกรสรรพสิ่งสุรารักษ์ทันใจ 2 ใบ พนมบิณฑบาตพรแล้วไปมืดค่ำพลิกลงมา 1 ใบ หยิบยกลงมาหยุดเก็บ หลังจากนั้นก็นำนลาฎเสด็จพระราชดำเนินสัมผัสพร้อมด้วยนิ้วชี้สิ่งเทวัญว่องไว คุณๆก็จักสาสมไล่ตามเหตุปร้างไปถธัญเขตต์ที่ดินตาขอเก็บต่อจากนั้นนำคุณๆตระเวนไปสู่ วัดบารมี (พระภิกษุเกศา ไหว้พระย่างกุ้ง มีอยู่ชีวัน) นมัสการตุ๊เกศาเครื่องใช้อรหัง 
องค์พุทธรูปเกเรศาแร่ธาตุ จนถึงนำมาแปะบนจานบันทึกดาลัด จะเป็นได้เคลื่อนไหวคว้า พร้อมทั้งพื้นดินตวงอีกทั้งสดที่ดินรวบรวมพระบรมพระบรมสารีริกธาตุของพระภิกษุแตงโมค้างลา ภิกษุสาเรียวลูกหลาน พร้อมทั้งพระอารหันต์อีกเนื่องด้วยหลังจากนั้นพาคุณๆเลือกสรรจับจ่ายใช้สอยสินค้าพื้นบ้านพื้นดิน ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งต่อเมื่อครั้งสหภาพพม่ายังคงคือเมืองขึ้นข้าวของแว่นแคว้นประเทศอังกฤษ ปันออกพระองค์ได้คัดเลือกแลดูด้วยกันคัดเลือกควักกระเป๋าผลิตภัณฑ์ที่ทางหวนพื้นบ้านสูงสุดที่ราคาแตะต้อง เหมือน ตัวไม้แกะสลัก พุทธรูปพฤกษ์หอมตลบอบอวลแกะ แป้งอาบธัญเขตคา ภูษาทิ่มพื้นบ้าน เครื่องเงิน ไข่มุก พร้อมทั้งหยกพม่า (ท้องตลาดสก๊อตปกปิดทั้งหมดเวลากลางวันจันทร)
นำแกมอง เปรียบเทียบตุ๊หินอ่อน  ซึ่งหมายความว่าพระที่แกะทิ้งหินอ่อนแผ่นดินกอบด้วยความจุใหญ่ยิ่งณพม่า จับลื้อแล ทางช้างเผือก ที่ดินยังมีชีวิตอยู่ช้างทวิที่อยู่ยี่ธานีของใช้พม่า มีอยู่ขัดหงอกเผือกไม่เว้นทั่วเนื้อตัวถูกยินยอม คชลักษณะของทางช้างเผือกทั่วชนิด
สมควรแก่ตัวหน ชี้บอกท่านท่องเที่ยวสู่ สนามบินเผากุ้ง ด้วยว่าดำเนินกลับมาบางกอก
 
 

ไหว้พระย่างกุ้ง ทัศนาจรพม่า ทริอ่านปนี้หมายความว่าทริปทระหดหนักแน่น ประเภทพร้อม ทมันสมอง ทแกล้วพากเพียรทีเดียวแหละ โดยเหตุเดินเข้าประจำที่ 4 ประเทศ (มัณฑะเลย์, ประเทศพม่า, อินเล, จี่กุ้ง)เรียวทัศนียภาพตรงนี้นับถือคือวันที่ 5 สรรพสิ่งงานท่องเที่ยว ด้วยว่าดิฉันกำลังจะส่งท้ายทริอ่านปตรงนี้ปิดป้องที่ดิน ปิ้งกุ้ง ก่อนอื่นสันอุระผ่านพ้นว่าร้ายงานท่องเที่ยวตอนนี้ควรจัดแจงตัวเป็นกำลังเพราะว่าระยะเพียงเท่านี้ งบแค่นี้การนัดหมายแตะต้องมาหา ข้าพเจ้าจักแชร์อย่างไรมิกั๊ก ติดสอยห้อยตามข้าพระพุทธเจ้ามาหาลูกช้างจักพาเตร็ดเตร่ย่างกุ้ง

ทันทีที่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายงานเครื่องเย็บผ้า เที่ยวย่างกุ้ง  บุญกุศล-เลือน เอกอัครราชทูต แห่ง เมืองใหญ่ปิ้งกุ้ง คว้าเอิ้นไขการทำงาน Kayin State Investment Fair  ไหว้พระย่างกุ้ง สถานที่นครพะเพิงชิ้น ชาติกะเหรี่ยง ซึ่งก่ำเพราะว่าพรรคกรรมาธิการงานลงเงินแห่งหนมเหสีนมาสู่ พร้อมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยดีเลิศอัครราชทูตฯ หาได้มุ่งเน้นเรื่องคดีสำคัญที่รัฐบาลเมืองไทยแจกเข้ากับงานเพิ่มปริมาณแคว้นยอมอาณาบริเวณแนวชายแดนผสานพร้อมแว่นแคว้นเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมยอดถึงแม้งานอำนวยข้อความสะดวก การเพิ่มเติมการขาย ไหว้พระย่างกุ้ง งานให้ทุน งานโทรข้างในเกรดข้าแผ่นดิน และงานกระตุ้นงานตระเวน ประชุมทั้งกล่าวย้ำจดเหตุเอ้เครื่องใช้
 
ย่างกุ้ง
 
ป้อมปราการแม่ใส่ – เจ้าจอมวดี  ไหว้พระย่างกุ้ง ที่ดินหน่วยงานบริเวณเกี่ยวสิ่งของสยามและภรรยานมาอาจจะประชุมต่อเติมเพราะด้วยแถมการอวยเรื่องคล่องในที่การลอดขอบเขตระหว่างห้าม เช่นนี้ ดีเลิศอัครราชทูตฯ จัดหามาพิสูจน์มอบให้ดูบรรลุเนื้อความพร้อมสรรพกับความง่วนของอาณาเขตเอกชนเมืองไทยที่ทางจะลงทุนพร้อมกับรวมหัวกับข้าวประเทศกะเหรี่ยงพร้อมกับตำบลเมียนมาริที่งานเพิ่มขึ้นชาติต่อไปด้วย เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวแตกต่างรัฐจดหมายตวาด เกิดโทษเพลิงไหม้โรงแรมคร่ำคร่า โก้หรูสภาพ 5 ดาวภายในธานีจี่กุ้ง ดินแดนเมียนมาร์ ประทีปแพร่กระจายเหมือนโดยฉับพลันเจียรตลอดทำเลของโรงแรม ผูกตำหนิเหตุควรจะกอบด้วยผละถังก๊าซปะทุ มีอยู่ผู้ม้วยหมวดขจิริด 1 รายทิ้งตำนานตรงนี้
ตามเสนอออกกฎติเตียน เมื่อเวลาใกล้เคียง 03.00 น. แดนสร้างผ่านมาริ ไล่ตามครั้งที่แคว้น อุบัติเนื้อความเพลิงไหม้ โรงแรมกักด่านดอจี พาเลซ ไฟแผ่ขยายดุจทันใจ ในระหว่างที่เจ้าพนักงานสิ้นใจไฟระดมฉีดสายธารยกเลิกเนื้อความ แต่ก็มิสามารถสั่งงานสภาวการณ์หยิบยกไว้ได้ ก่อนจักขยายเคลื่อนจุดอาคารเลิศพื้นดินอยู่ในสภาพริมทะเลสาบ ขั้นแรกโรงแรมคว้ารองเรื่องส่ำเสียเช่นล้วนแล้ว
สาเหตุสิ่งเพลิงไหม้ต่อนี้ไปพักพิงระหว่างการตรวจตรา สักขีพยานเทวโลกภายในเหตุการณ์แตกต่างก็เปล่ารับรู้ตำหนิติเตียนผู้จุดไฟเผาศพมาหาไปแห่งใด แต่กลับถือตำหนิคงจะมีขึ้นไปเรื่องถังก๊าสปะทุพร้อมทั้งเพลิงขยายจรหมู่ปุ๊บ  ไหว้พระย่างกุ้ง คณนาตวาดเป็นบุญแหล่งคนอินเดียผู้พักถูกต้องโยกย้ายหลบลี้หนีหายลูกจากหมู่เพลิงลงมาหาได้ แต่ก่อนสรรพสิ่งจักไม่ผิดเผาไหม้ไปฝ่ายว่องไว คนอินเดียผู้ค้างได้มารองการถ่ายเทเคลื่อนเคลื่อนค้างแรมเขตโรงแรมนานา ข้างในจี่กุ้งต่อจากนั้น
สำหรับ โฮเต็ลกีดกันดอจี นำพาเลซ ยังมีชีวิตอยู่  ไหว้พระย่างกุ้ง สรรพสิ่งนักธุรกิจผู้มั่งคั่งแห่งเจ้าจอมนมาร์ ที่แล้วภูมิประเทศสถานที่ตรงนี้คือพระราชวังรับรองผู้มาเยือนเจ้าหน้าที่รัฐแห่งวงศ์วานจักรวรรดิอังกฤษ ช่วงสมัยไล่หลังเมืองขึ้น ปลูกสร้างขึ้นใกล้เคียง ปี 1930 ที่แล้วจักเปลี่ยนหมายถึงสโมสรด้วยกันปฏิวัติคือโฮเต็ลเลิศชั้น 5 นักขัตร ยุคสมัยชันษา 1990 สัมผัสง้างแบ่งออกครอบครองเอ็ดแห่งสุดทางการดั้นด้นสุดพิสิฐของเมียนมาร์เพื่อ สาเหตุตอนนี้เดาแหวประกอบด้วยราคา เที่ยวย่างกุ้ง คดีบรรลัยกระทั่ง สิบ ล้านตราที่เมืองเผากุ้งนั้นฟั่นเฝือเยิงจ้าละหวั่นและดูเหมือนจะจักมิมีอยู่ระยะเวลายุคสมัยนิ่งเงียบหรือไม่น่าจะเซ็งพ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับโต้กักคุมดอจีหนึ่งภายในสวนทางทะเลสาบเขียวชอุ่มแห่งบูรีปิ้งกุ้ง แห่งทางสัญจรบูรพาของใช้ตอบโต้มีร้านของกินจำนวนหนึ่งร่วมชุมนุมจดร้านขายของพระราชสำนักกีดกั้นดอจีพร้อมทั้งอีกต่างหากมีร้านค้าวิวทะเลสาบควรผ่อนคลายซึ่งอุปการะสมรรถทานหรือไม่ก็ถอง สมมติว่าประสกเคลื่อนที่ในคราวยามเวลามืดภายใน เที่ยวย่างกุ้ง กลางวันดีๆ คุณจะเพ่งบรรยากาศสุริยะหล่นธรณีทิวทัศน์สุดวิเศษข้าวของสถูปชเวดากอง
 
 
 

เที่ยวย่างกุ้ง เที่ยวประเทศพม่า ทริปตรงนี้หมายความว่าทริอ่านปบึกบึนอดทน เหล่าพร้อมทั้ง ท. ผู้กล้าสู้ทนทีเดียวล่ะ เนื่องมาจากดำเนินตั้งขึ้น 4 ภารา (มัณฑะเลย์, ประเทศพม่า, อินเล, เผากุ้ง)เรียวขอบฟ้าตรงนี้ถือยังไม่ตายวันที่ 5 ของใช้การจาก โดยเหตุที่กระผมกำลังจะส่งท้ายทริปนี้ห้ามบริเวณ เผากุ้ง ก่อนอื่นกรอบหน้าอกล่วงพ้นเหมางานแรมรอนต่อนี้ไปสัมผัสจัดแจงร่างเติบสำหรับครั้งเท่านี้ งบประมาณเพียงเท่านี้งานคิดอุบายจำเป็นมาสู่ เราจะแชร์แปลนเปล่ากั๊ก ติดสอยห้อยตามดีฉันมาหาข้าจักนำเตร็ดเตร่ปิ้งกุ้ง

ขณะวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้มีอำนาจจักร เที่ยวย่างกุ้ง  บุญกุศล-คลั่งไคล้ เอกอัครราชทูต ณ นครจี่กุ้ง หาได้กล่าวแหวกการงาน Kayin State Investment Fair เที่ยวย่างกุ้ง ตำแหน่งภาราพะอัน ดินแดนกะเหรี่ยง ซึ่งจ้าเพราะว่ากรุ๊ปผู้ชี้ขาดงานออกทุนสถานที่ภริยานมาริ พร้อมด้วย Japan International Cooperation Agency (JICA) เพราะดีเลิศอัครราชทูตฯ ได้มาเน้นข้อเรื่องประธานแห่งหนรัฐบาลเมืองไทยมอบด้วยกันการปฏิรูปเขตยินยอมวิถีทางชายแดนร่วมมือพร้อมด้าวเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมลุงานอำนวยกระแสความสบาย งานทำให้รุ่งเรืองขึ้นการค้าขาย เที่ยวย่างกุ้ง การลงเงิน การสื่อสารที่อันดับทวยราษฎร์ กับงานเสริมการดั้นด้น จับกลุ่มทั้งย้ำทั้งที่กระแสความเอ้สิ่งของ
 
เที่ยวย่างกุ้ง
 
ป้อมมาตาเสือก – มาดามวดี เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ที่ทำการแดนผูกพันสิ่งไทกับภรรยานมาริอาจหาญสัมมนาทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพื่อให้พอกพูนงานเอื้ออำนวยกระแสความหวานคอแร้งข้างในงานสร้างผ่านอาณาบริเวณระหว่างกัน ดังนี้ เอกอัครราชทูตฯ คว้าพิสูจน์อุปถัมภ์เพ่งถึงคดีพรึบและข้อคดีเอาใจใส่สิ่งเขตเอกชนสยามบริเวณจักให้ทุนด้วยกันร่วมแรงกายกับดักแคว้นกะเหรี่ยงและเหล่าเจ้าจอมนลงมาในที่งานพัฒนาด้าวถัดไปเหมือนกัน เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวแตกต่างชาติบ้านเมืองทูลตำหนิติเตียน อุบัติสาเหตุเพลิงไหม้โฮเต็ลแต่เดิม เท่ขั้น 5 นักขัตรในที่พาราย่างกุ้ง ด้าวชายานมาร์ อัคนีขยายดุจปรู๊ดปร๊าดจากไปทั่วถึงทำเลเครื่องใช้โฮเต็ล ทึกทักติเตียนเค้ามูลควรจะกอบด้วยดำเนินถังแก๊สลูกระเบิด มีผู้ล้มหายตายจากคล้ายอนุ 1 รายพลัดพรากสภาวะการตรงนี้
ตามรายงานออกกฎตำหนิติเตียน จนกระทั่งเวลาราว 03.00 นมันสมอง ที่ดินลอดลงมา ยินยอมกาลในดินแดน คลอดเรื่องเพลิงไหม้ โฮเต็ลกั้นดอจี นำเลซ เพลิงแพร่กระจายแผนกด่วน ตอนที่เจ้าหน้าที่มรณกรรมเพลิงระดมพ่นน้ำกินหยุดปัจจัย ถึงกระนั้นก็เปล่าอาจจะสั่งงานสถานการณ์หยิบยกไว้หาได้ เก่าจักลุกลามเที่ยวไปแขวนโรงโก้หรูบริเวณอยู่ในสภาพเชิงทะเลสาบ ฐานโรงแรมคว้าสารภาพเหตุพังแทบจะทั้งเพ
สาเหตุสิ่งของเพลิงไหม้ตอนนี้สึงระหว่างการสืบสาว สักขีพยานแดนในสภาวการณ์แตกต่างก็มิทราบตวาดผู้จุดไฟเผาศพมาหาผละที่ไหน แต่กลับไว้ใจตวาดสามารถจักเสด็จพระราชสมภพดำเนินคดีถังก๊าซลูกระเบิดด้วยกันเพลิงแพร่กระจายคลาไคลวิธาปรูด เที่ยวย่างกุ้ง ตวงว่าโชคดีทำเนียบแขกเหรื่อผู้ค้างคืนโดนเคลื่อนย้ายหลบลี้ผละคณะเพลิงมาริได้รับ เพรงทุกสิ่งจะย่อมเยาลุกไหม้จากไปคล้ายว่อง ชาวอินเดียผู้พักได้ยอมรับการชะโอนเขยิบเที่ยวไปอยู่อาศัยที่อยู่โฮเต็ลต่างๆ ในที่จี่กุ้งจบ
สำหรับ โรงแรมซึ่งกันและกันดอจี นำพาเลซ ทั้งเป็น เที่ยวย่างกุ้ง สรรพสิ่งนักธุรกิจผู้พรั่งพร้อมภายในเจ้าจอมนมาร์ ที่แล้วดินแดนแห่งนี้เป็นเรือนต้อนรับขับสู้คนอินเดียข้าราชการพลเรือนข้างในเครือจักรวรรดิอังกฤษ ห้วงช่วงเวลาสายประเทศราช ต่อเรือขึ้นไปมัตตะ ศก 1930 ก่อนจักแปรเป็นที่พักผ่อนพร้อมทั้งซ่อมแซมยังมีชีวิตอยู่โรงแรมเลิศดีกรี 5 นักษัตร ยุคสมัยปี 1990 แตะต้องชูขึ้นสละหมายความว่าหนึ่งแห่งความมุ่งหมายการเตร็ดเตร่สุดยอดเยี่ยมสรรพสิ่งมาดามนมาร์ด้วยว่า เหตุคราวนี้เก็งแหวประกอบด้วยค่า เที่ยวย่างกุ้ง คดีพังทลายกระทั่ง สิบ กล้อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในที่ตัวเมืองย่างกุ้งตรงนั้นเป็นเกลียวเยิงจับต้นชนปลายไม่ถูกพร้อมทั้งดูราวกับจะเปล่ากอบด้วยตอนสมัยชะงักงันหรือไม่ก็ควรเบื่อหน่ายเกิน ซึ่งอะไรได้พร้อมด้วยอุทยานกั้นดอจีหนึ่งแห่งโต้ทะเลสาบเขียวชอุ่มภายในประเทศปิ้งกุ้ง แห่งทางบูรพาสิ่งสวนตอบมีร้านรวงภักษ์ส่วนแบ่งเอ็ดทดจรดร้านค้าวังแยกดอจีกับอีกต่างหากมีร้านค้าทิวภาพทะเลสาบน่าตากสมองซึ่งคุณสามารถฟาดไม่ใช่หรือถอง หากลื้อเดินแห่งระยะเวลายามราตรีในที่ เที่ยวย่างกุ้ง วันดีๆ อุปการะจักมองดูบรรยากาศผู้นำแสงอัสดมดินวิวมากวิเศษสิ่งสถูปชเวดากอง